top of page
NNBKs stiftelsesmøte 1971.jpg

HISTORIKK

Svolvær 5-6. juni 1971. Sittende fremst til høyre Knut Frøysaa (formann Bildende Kunstneres Styre) og Idar Ingebrigtsen.

Foto: John Fossum, fra Lofotposten mandag 7.juni 1971. 

Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) ble konstituert under kunstnerseminaret i Svolvær 5-6 juni i 1971 med seminardeltakere som medlemmer og følgende styresammensetning: 

 

Maleren Idar Ingebrigtsen, Tromsø (formann)

 

Nordland: Maleren Oscar Bodøgaard, Bodø

Grafikeren Dag Rødsand, Svolvær

 

Troms: Grafikeren Ulf Dreyer, Tromsø

Billedveversken Ellen Rittun, Tromsø

 

Finnmark: Tegneren Iver Jåks, Karasjok

Finnmark 2. styremedlem oppnevnes senere

Varamenn: Maleren Magnus Sørensen, Mo i Rana

Maleren Arnulf Bjørndal, Tromsø

 

Seminaret var støttet av Norsk Kulturråd og Nordnorsk Kulturråd hadde hjulpet til ved tilrettelegging og gjennomføring av seminar og var representert med kontorsjef Victor Nøstdal, Tromsø. 

 

Representantene for Troms fylke danner sammen med formannen et arbeidsutvalg. Kontingenten ble satt til kr. 25,- for inneværende år. Styret fikk i oppdrag å utarbeide regelverk for NNBK som skal legges frem for første årsmøte for godkjenning.

Det ble forfattet en pressemelding som ble sendt ut over NTB:

 

«Nordnorske kunstnere har vært samlet til et seminar i Svolvær lørdag og søndag 5. og 6. juni. Norsk Kulturråd har bekostet seminaret og Nordnorsk Kulturråd var representert ved sin kontorsjef Victor Nøstdal. Formannen i Bildende Kunstneres Styre, Knut Frøysaa, innledet over emnene: «Hva kan det gjøres for å demme opp for kunstnernes flukt til hovedstaden?» og «Hva vil det ha å si for landets kulturliv at kunsten gis vekstmuligheter i distriktene?»

23 kunstnere fra de nordligste fylker deltok i seminaret. Konklusjon på seminaret var dannelsen av organisasjonen Nord-Norske Bildende Kunstnere.

 

Det første styremøtet ble holdt søndag 6. juni i pausen før avsluttende plenumsmøte. Tilstede var Dag Rødsand, Ulf Dreyer og Arnulf Bjørndal. I tillegg var Knut Frøysaa og Victor Nøstdal til stede. Sekretær: Eka Ingebrigtsen.

Av de vi har klart å finne frem til som var tilstede på Svolvær-seminaret 5. og 6. juni: 

Håkon Koll Bjørklid, Arnulf Bjørndal, Dido Brun, Ulf Dreyer, Maj Harbitz, Vidar Jessen, Idar Ingebrigtsen, Oscar Bodøgaard, Ivar Dillan, Bjørg Jakhelln, Tor Kvarv, Ivar Ugelstad, Ole Holand, Oddbjørg Nilsen, Magnus Sørensen, Gunnar Tollefsen, Ellen Rittun, Iver Jåks, Leon H. Blix.

 

bottom of page