HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN 2020-2021

  • NNBK 50-års Jubileum 2021

  • Bodø 2024

  • Økonomi

  • Nettverk

  • Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp kommunale og fylkeskommunale ordninger

  • Kunst i offentlig rom

  • Arbeide for offentlige innkjøp av kunst

  • Kompetanseheving

  • Rekruttering av nye medlemmer

  • Fagpolitisk samarbeid

 

Fagpolitisk samarbeid:

- NBK/ Norske Billedkunstnere

- Distrikts- og grunnorganisasjonene

- NK/ Norske Kunsthåndverkere

- NKNN/ Norske Kunsthåndverkere Nord Norge

- Nordnorsk kunstnersenter

- SDS/Samiske Kunstnerforbund

- Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark

- Nordnorske kommuner med engasjement på kunstscenen

- Sametinget

- Kunstnett Nord-Norge

- Nordnorsk forfatterlag

- Forum for nordnorske dansekunstnere

 

NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet:

- Kunstakademiet i Tromsø

- Kunstforeninga i Tromsø

- Nordnorsk Kunstmuseum

- Galleri Nordnorge

- Samisk senter for samtidskunst

- Pikene på Broen

- RadArt

- HATS

- High North AiR-nettverket

- SKINN/ Se kunst i Nord-Norge

- FINN/ Festspillene i Nord-Norge

- Bodø kunstforening

- Den Nord-Norske Kunstutstilling (Nordnorsken)

- Innovasjon Norge

- KORO

- OCA

- Sparebank Nord-Norge / Samfunnsløftet

- Kreative Nord