© 2020 Nord-Norske Bildende Kunstnere / NNBK​  | Web adm.  Ina Otzko

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN 2019-2020

  • Synlighet

  • Økonomi

  • Nettverk

  • Kompetanseheving

  • Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp kommunale og fylkeskommunale ordninger, kunstplaner og kunst i offentlig rom.

  • Arbeide for offentlige innkjøp av kunst.

  • Rekruttering av nye medlemmer

  • Fagpolitisk samarbeid

 

                                                                                                                                                Synlighet

Regelmessige oppdateringer på sosiale medier, hvor det videreformidles informasjon om muligheter til medlemmene. Medlemmene sender info til NNBK om arrangementer utstillinger etc. som formidles via sosiale medier. Katalogen er et fint visittkort styret vil benytte seg aktivt av for å fremme sine medlemmer og organisasjonen nasjonalt og internasjonalt.

 

Styret fortsetter med å legge møter til kulturarrangement i Nordog være tilstede og i aktiv dialog med medlemmer og andre kunst- og kulturaktører i Nord-Norge. Styret fortsetter sineambisjoner om at NNBK skal være synlig i media og fronte viktige kunstpolitiske saker. 

 

Økonomi

NNBK skal bidra til styrking av medlemmenes økonomi. En viktig sak å følge opp er utstillingsavtalen. Det er viktig at medlemmene selv også er aktive pådrivere. Styret fortsetter formidling og synliggjøring av fagkompetanse for oppdrag innen konsulentarbeid og kunstprosjekt gjennom våre kanaler. NNBK er en del av den Nordnorske Kulturavtalen2018-2021.Styret ønsker å samarbeide med de øvrige organisasjonene som er under samme ordning med tanke på endringer som vil komme gjennom regionreformen og sammenslåing av fylker. Styret fortsetter å arbeide forstyrking av organisasjonens økonomi, økning i stipender, produksjon- og prosjektmidler og honorar til kunstnerne. Styret anser det som særdeles viktig at det opprettes egne søkbare midler for visuell kunst og at det blir etablert flere arbeidsstipend. Styret fortsetter sitt opplysningsarbeid til kommuner og fylkeskommunene og lobbyvirksomhet for å synliggjøre viktigheten i å benytte seg av kunstfaglig kompetanse som finnes i regionen.

 

Nettverk

NNBK ønsker å være synlig, følge opp og få en tettere kontakt med våre nettverk både nasjonalt og internasjonalt. For gjensidig utveksling av informasjon og relevante oppdateringer for videreutvikling av organisasjonen og muligheter for medlemmene. Styret fortsetter med styremøter / fellesmøter med NKNN og NNKS under FINN i Harstad, LIAF i Lofoten og TIFF i Tromsø og andre kunst/kultur arrangementer i nord.

 

Kompetanseheving

Styret deltar regelmessig påstyreseminar i regi av Virke sammen med styret i NKNN og NNKS for å profesjonalisere styrearbeidet og heve kompetansen om styrearbeid blant styrets medlemmer. NNKS vil legge til rette for et nytt styreseminar med Virke for organisasjonenes styremedlemmer i løpet av våren 2020. Arrangere relevante kurs for styret og medlemmene.

 

Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp fylkeskommunale ordninger

Styret skal ha en direkte dialog med de kommunale- og fylkeskommunale kulturavdelingene i Nord-Norge. NNBK skalvære pådrivere i debatten om kunstnernes stilling i samfunnet. Synliggjøre kunstnernes kompetanse og profesjonalitet og arbeide for at kommunene / fylkeskommunene ivaretar eksisterende og legger til rette for eller oppretternye gode atelier ordningerog visningsrom. Følge opp kommunale og fylkeskommunale planer for visuell kunst og at kunstnerne involveres i utformingen og videre engasjeres foroppdrag som kunstner, kunstkonsulent, komitèvdr. Kunst i offentlig rom.

 

Rekruttering av nye medlemmer

NNBK får stadig flere medlemmer, potensialet for nye medlemmer øker også i takt med god tilflytting av kunstnere til nord samt nyutdannede kunstnere fra Kunstakademiet i Tromsø. Det er viktig å kontakte disse for å spre det glade budskap om foreningen NNBK. Det er også en påminnelse til medlemmene om å lose kunstnere som flytter til landsdelen til å bli medlem i NNBK. Katalogen kan med fordel benyttes i arbeidet med rekruttering av nye medlemmer.                                                      

Fagpolitisk samarbeid

Fortsette samarbeidet med NKNN og inngå samarbeid med Nordnorsk forfatterlag og Forum for nordnorske dansekunstnere om å fremme felles saker for å styrke det nordnorske organisasjonsnettverket. 

 

Fagpolitisk samarbeid:

- NBK/ Norske Billedkunstnere

- Distrikts- og grunnorganisasjonene

- NK/ Norske Kunsthåndverkere

- NKNN/ Norske Kunsthåndverkere Nord Norge

- Nordnorsk kunstnersenter

- SDS/Samiske Kunstnerforbund

- Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark

- Nordnorske kommuner med engasjement på kunstscenen

- Sametinget

- Kunstnett Nord-Norge

- Nordnorsk forfatterlag

- Forum for nordnorske dansekunstnere

 

NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet:

- Kunstakademiet i Tromsø

- Kunstforeninga i Tromsø

- Nordnorsk Kunstmuseum

- Galleri Nordnorge

- Samisk senter for samtidskunst

- Pikene på Broen

- RadArt

- HATS

- High North AiR-nettverket

- SKINN/ Se kunst i Nord-Norge

- FINN/ Festspillene i Nord-Norge

- Bodø kunstforening

- Den Nord-Norske Kunstutstilling (Nordnorsken)

- Innovasjon Norge

- KORO

- OCA

- Sparebank Nord-Norge / Samfunnsløftet

- Kreative Nord