top of page

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN 2022-2023

  • Økonomi

  • Lobbyvirksomhet politikere/ følge opp kommunale og fylkeskommunale ordninger, kunstplaner, kunst- og kulturstrategier og kunst i offentlig rom.

  • Innkjøp av kunst

  • Kompetanseheving styret og medlemmer

  • Synlighet

  • Rekruttering av nye medlemmer

  • Nettverk

  • Fagpolitisk samarbeid

 

Fagpolitisk samarbeid:

- NBK/ Norske Billedkunstnere

- Distrikts- og grunnorganisasjonene

- NK/ Norske Kunsthåndverkere

- NKNN/ Norske Kunsthåndverkere Nord Norge

- Nordnorsk kunstnersenter

- SDS/Samiske Kunstnerforbund

- Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark

- Nordnorske kommuner med engasjement på kunstscenen

- Sametinget

- Kunstnett Nord-Norge

- Nordnorsk forfatterlag

- FFND/Forum for nordnorske dansekunstnere

- HATS

 

NNBK ønsker å styrke nettverket med blant annet:

- Kunstakademiet i Tromsø

- Kunstforeningene i Nord-Norge

- Barentssekretariatet

- Nordland Kunst- og Filmhøgskole

- Nordnorsk Kunstmuseum

- Galleri Nord-Norge

- Samisk senter for samtidskunst

- Pikene på Broen

- RadArt

- HATS

- High North AiR-nettverket

- FINN/ Festspillene i Nord-Norge

- Innovasjon Norge

- KORO

- OCA

 

bottom of page