top of page

SØK MEDLEMSKAP

Søknadsfrist for medlemskap i NNBK er 1. mars og 1. september

KRITERIER FOR MEDLEMSKAP

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst gir medlemskap. Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen. Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre måter. 

Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap. 
Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master. 

 

I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser. Helt nye medlemmer under 35 år skal ha 50% rabatt på NBK-kontingenten i de 2 første årene de står som medlem. Denne ordningen ble innført fra 1.1.2018. 

Ordinær medlemskontingent for Norske Billedkunstnere er 1 600 kroner. Medlemskontingent for nye medlemmer under 35 år er 875 kroner de to første årene ved medlemskap. For pensjonister er medlemskontingenten 875 kroner. Medlemskontigenten for Nord-Norske Bildende Kunstnere er 500 kroner.

Nødvendige vedlegg:

Alle søknader skal inneholde:

  • Kort introduksjon om ditt kunstnerskap og begrunnelse hvorfor du ønsker å bli medlem i Nord-Norske Bildende Kunstnere.

  • Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid

  • CV

  • Vitnemål

Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning: Kopi av vitnemål.

Søkere med utdannelse fra utlandet viser godkjenning på sin utdanning fra NOKUT. 

 

Andre søkere: Kopi av evt. vitnemål fra kunstnerisk utdanning. - Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende. - Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag. 

 

Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid:
Legg ved max 10 foto av verk samlet i en PDF fil, må ikke overstige 2mb.

All billeddokumentasjon må være merket med navn, tittel, teknikk, format og årstall for produksjon. Link til lyd / video arbeid.

 

Husk å skrive inn i selve søknaden:

NAVN

ADRESSE

TELEFON

E-POST

WEB

FØDSELSDATO

 

Vi behandler kun digitale søknader. 

Søknad sendes direkte til: soknad.nnbkunst@gmail.com

 

Søknader som ikke oppfyller søknadskriteriene blir ikke behandlet.

Behandlingstid 6-8 uker etter søknadsfrist.

Våre vedtekter:

 

 

 

bottom of page