© 2020 Nord-Norske Bildende Kunstnere / NNBK​  | Web design / adm.  Ina Otzko

AKTUELT

Hotellavtale med SMART Hotel  for NNBK medlemmer

Forus / Oslo / Tromsø / Hammerfest / Bergen Harbour

Fraktavtale med Norlines med 55% rabatt for frakt av kunst

Kundenummer er 443760. Du må betale frakten kontant/bank ved innlevering og legge ved bekreftelse at du har medlemskap i NNBK.

Sjekk evt. om det blir gunstigere å sende som hurtigpakke.
Du får bekreftelse hos styreleder ved å sende en mail til nnbkunst@gmail.com

Kunstnerforsikringen

Som medlem kan du nå tegne forsikring for deg og din familie til svært gode priser og vilkår.

 

Den nye forsikringsordningen har skreddersydde løsninger for våre medlemmer. Det er fremforhandlet egne, gunstige medlemspriser på viktige forsikringer for deg og din familie – slik som reiseforsikring, innboforsikring og personforsikringer.

Driver du egen næringsvirksomhet, får du også gode priser på blant annet yrkesskade og sykeavbrudd.

 

Som medlem i NBK får du i tillegg rabatt fra Tryg på ytterlige forsikringer som bil, hus, båt og hytte, men også på næringsdekninger som for eksempel atelierforsikring. Mange vil kunne spare store summer i årlig forsikringspremie.

 

Ta kontakt for å finne den beste forsikringsløsningen for deg!

Les mer: www.kunstnerforsikringen.no

Tlf: 23113316 / forsikring@kunstnerforsikringen.no

STYRETS AKTIVITETER / STYREMØTER / MØTER 2019-2020:

 

16 - 20. januar / Tromsø Internasjonale Filmfestival, felles styremøte med NNKS, NKNN, styremøte, møte med Finnmark fylkeskommune 

25. februar Innspillsmøte visuell kunst KUD, F15 Moss

8 - 10. mars / Årsmøtehelg, Harstad

26. mars / Kuraterte møteplasser for det visuelle kunstfeltet. Kulturrådet, Bodø

30. april Styremøte, Skype

6 - 7. mai / Arbeidsmøte i Bodø for søknad om Bodø som Europeisk Kulturhovedstad

09 - 12. mai / Venezia Biennalen

23 - 24. mai / Landsmøte NBK

25. mai / Oslo Biennale
17. juni skrivekurs, Bodø (SKINN)

22-29. juni LOOK NORTH Harstad, Festspillene i Nord-Norge

27. juni Nettverksmøte - Nettverk for kunst, kultur og kulturnæring i nord / Harstad

30. august - 01. september / Styremøte, LIAF, Svolvær

03 - 04. september / Møte Kulturforum Finnmark

26.10 Styremøte
20-21. november / Møte med Landsdelsrådet, SDS Jubileum, Alta

04-09. desember / Styremøte, samarbeidsmøter, Island

13-19. januar / TIFF Tromsø, Styremøte, fellesmøte med andre organisasjoner i Nord-Norge

30. januar Styremøte, skype

19-20. februar / Internasjonalt kultursamarbeid, Kulturrådet, Bodø

Årsmøtehelg 2020: 6-8. mars i Bodø

 

DKS prosjekter veiledende rammeavtale (Nordland, Troms, Finnmark) som trer i kraft fra 01.08.2019

 

Honorarsats 4500 / dag

Diett 710 / 568 (fratrekk frokost) / dag 

Kjøregodtgjørelse med privatbil kr 4,10 per kilometer inkl. skatt, kr. 3,80 eks skatt.

Kunstkonsulent honorarsats KORO 641,- per time. Honorarsatsen reguleres hver 1. juli. / Sats oppdatert her 09.07.2018

 

Beregn din timepris:

Frilansweb.no har laget en kalkulator for å beregne hvor mye du bør ha betalt i timen: Kalkulator

Veiledende satser for timebetalt undervisning høyereutdanning (2004!):
- Enklere undervisning: kr 310 pr. undervisningstime.
- Standardundervisning: kr 545 pr. undervisningstime.
- Spesiell undervisning: kr 800 pr. undervisningstime.

(Disse satsene for undervisning var gjengitt i Statens Personalhåndbok fram til 2004. Siden da har den gjennomsnittlige lønnsveksten i staten vært rundt 5 %. Satsene er mer å betrakte som satser for lønninger (inkl. forberedelse) ved timebasert undervisning, enn som honorarer til selvstendig næringsdrivende.

Staten:

Godtgjøring i statlige utvalg:
Leder: kr 475 pr. time
Øvrige medlemmer: kr 360 pr. time

Godtgjøring for selvstendig næringsdrivende i statlige utvalg:
Arbeid i møter: kr 990 pr. time
Møteforberedelser: kr 360 pr. time
(Veiledende satser fra Statens Personalhåndbok 2011)

Utstillingsavtalen

 

Her finner du svar på spørsmål om utstillingshonorar, utstillingsvederlag og produksjonsutgifter.