AKTUELT

Hotellavtale med SMART Hotel  for NNBK medlemmer

Forus / Oslo / Tromsø / Hammerfest / Bergen Harbour

Fraktavtale med Norlines med 55% rabatt for frakt av kunst

Kundenummer er 443760. Du må betale frakten kontant/bank ved innlevering og legge ved bekreftelse at du har medlemskap i NNBK.

Sjekk evt. om det blir gunstigere å sende som hurtigpakke.
Du får bekreftelse hos styreleder ved å sende en mail til nnbkunst@gmail.com

Kunstnerforsikringen

Som medlem kan du nå tegne forsikring for deg og din familie til svært gode priser og vilkår.

 

Den nye forsikringsordningen har skreddersydde løsninger for våre medlemmer. Det er fremforhandlet egne, gunstige medlemspriser på viktige forsikringer for deg og din familie – slik som reiseforsikring, innboforsikring og personforsikringer.

Driver du egen næringsvirksomhet, får du også gode priser på blant annet yrkesskade og sykeavbrudd.

 

Som medlem i NBK får du i tillegg rabatt fra Tryg på ytterlige forsikringer som bil, hus, båt og hytte, men også på næringsdekninger som for eksempel atelierforsikring. Mange vil kunne spare store summer i årlig forsikringspremie.

 

Ta kontakt for å finne den beste forsikringsløsningen for deg!

Les mer: www.kunstnerforsikringen.no

Tlf: 23113316 / forsikring@kunstnerforsikringen.no

poster-70x50-main-72.jpg

DKS prosjekter veiledende rammeavtale:

Honorarsats kr. 4644,- per dag, fra 1. august 2020 kr. 5016,-

 

Etter skattedirektoratets trekkfrie satser inn-og utland:

Døgndiett ved overnatting på hotell: kr. 589,-

Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter: kr. 164,-

Døgndiett på yrkesreiser/tjenestereiser ved annen overnatting med Kokemuligheter (hybel, brakke, privat): kr 91,-

Dagdiett 6-12 timer: kr. 200,-

Dagdiett 12+ timer: kr. 400,-

Kilometergodtgjørelse: kr. 3,50,- / Passasjertillegg: kr. 1,-

Natttillegg, kun innlandsreiser: kr. 435,-

Kunstkonsulent honorarsats
KORO 687,- per time. Honorarsatsen reguleres hver 1. juli.  
Sats oppdatert her 10.10.2021.

 

Beregn din timepris:

Frilansweb.no har laget en kalkulator for å beregne hvor mye du bør ha betalt i timen: Kalkulator

Utstillingsavtalen

 

Her finner du svar på spørsmål om utstillingshonorar, utstillingsvederlag og produksjonsutgifter.