TILLITS

VALGTE

NNBK STYRE:
Styreleder: Ina Otzko 2020-2022
Nestleder: Camilla Nicolaisen 2020-2022
Styremedlem: Simen Engen Larsen 2020-2022
Styremedlem: Espen Tversland 2020-2022
Vara 1: Emma Gunnarsson 2021-2022
Vara 2: Margrethe Pettersen 2021-2022
Vara 3: Dan Mariner 2021-2022
NNBK JURY:
Jurymedlem: Elisabet Alsos Strand 2020-2022
Jurymedlem: Aleksander Johan Andreassen 2021-2023
Jurymedlem: Marianne Bjørnmyr 2021-2023
Vara 1:  Rina Charlott Lindgren 2021-2022
Vara 2: Bjørn Tore Stavang 2021-2022
Vara 3:  Eva Bakkeslett 2021-2022
NNBK NOMINASJONSUTVALG:

Janna Thöle Juul 2021-2023

Trym Ivar Bergsmo 2021-2023
Helle Storvik 2021
-2023

Vara: Philipp Spillmann 2021-2022

NORDNORSK KUNSTNERSENTERS STYRE:

NKNN: Silja Skoglund 2021-2024 

NKNN: Sigrid Høyforslett Bjørbæk 2019-2023 

NNBK: Jet Pascua 2018-2022

NNBK: Kåre Grundvåg 2020-2024

NNBK Vara: Arnold Johansen 2018-2022

NNBK Vara: Linn Rebekka Åmo 2020-2024

NKNN Vara: Marsil Andelov Al-Mahamid 2020-2024

NKNN Vara: Brith Hennie Halvorsen 2018-2022

Ekstern: Ørjan Arntzen 2021-2023

Vara: Øivind Skjerve 2021-2023

Fylkets representant: Tone Helen Toften 2020-2024

Vara: Gunnvor Guttorm 2020-2024

Ansattes representant: Berte Ynnesdal

NORDNORSK KUNSTNERSENTERS NOMINASJONSUTVALG:

NNBK: Helle Storvik 2021-2023

NKNN: Ingunn Milly Hansen 2021-2023

EKSTERN:  Maria Utsi 2020-2022

Personlig vara for ekstern: Astrid Stensønes Arnøy 2020-2022

NORDNORSK KUNSTNERSENTERS KONTROLLUTVALG:

Siri Kvitvik 2021-2022

Vara: Irene rasmussen 2021-2022

 

NORDNORSK KUNSTMUSEUMS STYRE:

Styremedlem: Sigrid H. Bjørbæk (NKNN) 2020-2023 

Vara: Ina Otzko (NNBK) 2020-2023

JURY NORDNORSKEN 
2022
KiN KOMITE NORD 
REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST 
Medlem: 2021-2022 
Medlem: 2021-2022