top of page

TILLITS

VALGTE

NNBK STYRE:
Styreleder: Aleksander Johan Andreassen 2024-2026
Nestleder: Nina Beyer 2024-2026
Styremedlem: Camilla Renate Nicolaisen 2024-2026
Styremedlem: Åsne Kummeneje Mellem 2024-2026
Vara 1: Agnete Tangrand 2024-2025
Vara 2: Mette Camilla Skadeberg 2024-2025
Vara 3: Eivind Natvig 2024-2025
NNBK JURY:
Jurymedlem: Silje Figenschou 2023-2025
Jurymedlem: Pia Jeanette Krabberød 2023-2025
Jurymedlem: Simen Engen Larsen 2024-2026
Vara 1:  Audar Kantun 2024-2025
Vara 2: Tanya Busse 2024-2025
Vara 3:  Eva Bakkeslett 2024-2025
NNBK NOMINASJONSUTVALG:

Irene Rasmussen 2023-2025

Dan Mariner 2024-2026
Thomas Falstad 2024-2026

Vara: Bjørn Tore Stavang 2024-2026

NORDNORSK KUNSTNERSENTERS STYRE:

NKNN: Dagmar Mildes 2023-2027 

NKNN: Ina Otzko 2023-2027

NNBK: Elin Már Øyen Vister 2024-2028
NNBK: Siri Kvitvik 2022-2026 

NNBK Vara: Tine Surel Lange 2022-2026

NNBK Vara: Liv Bangsund 2024-2026

NKNN Vara: Marsil Andelov Al-Mahamid 2020-2024

NKNN Vara: Janne Juvi Rasmussen 2023-2027

Ekstern: Ørjan Arntzen 2023-2025

Vara: Øivind Skjerve 2023-2025

Fylkets representant: Birgitte Strid 2020-2024

Vara: Gunnvor Guttorm 2020-2024

Ansattes representant: Ieva Zule

NORDNORSK KUNSTNERSENTERS NOMINASJONSUTVALG:

NNBK: Irene Rasmussen

NKNN: Phillip Spillmann

EKSTERN:  Jasmina Bosnjak

Personlig vara for ekstern: Astrid Stensønes Arnøy 2020-2022

NORDNORSK KUNSTNERSENTERS KONTROLLUTVALG:

Elisabeth Alsos Strand 2024-2025

 

NORDNORSK KUNSTMUSEUMS STYRE:

Oppnevnes av Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) i felleskap og roterer mellom organisasjonene om styremedlem og vara fra periode til periode.

Styrene i Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) har, etter innstilling fra sine nominasjonskomiteer vedtatt å oppnevne Vebjørg Hagene Thoe til styreverv og Cecilie Haaland som personlig vara til styret ved Nordnorsk Kunstmuseum for perioden 2024-2028.


Styremedlem: Vebjørg Hagene Thoe (NNBK)

Vara: Cecilie Haaland (NKNN)

bottom of page