VERV

VEILEDNINGER

VEILEDNING FOR JURY

 

PROSEDYRER VED SØKNADER OM MEDLEMSKAP I NNBK.

 

I januar hvert år skriver juryens leder en rapport til styret som tas med i NNBKs årsmelding. Jury vil også kunne få eksterne oppgaver utenfor søknader om medlemsskap som jurymedlem Nordnorsken; jurymedlem Nordland fylkeskommune reisestipend m.m Arbeid med medlemssøknader honoreres per 2018 med Kr. 350/t. Andre oppgaver har egne satser.

FØLGENDE PROSEDYRER SKAL FØLGES VED SØKNADER OM MEDLEMSKAP I NNBK

 

  • Søknadsfrister 1. mars og 1. september. Behandling skjer fortløpende etter fristen er gått ut.

  • Søkere får tilbakemelding om at søknad er mottatt.

  • Juryen vurderer hver enkelt søknad ut fra opptakskriterier for grunnorganisasjonene: Jmfr. opptakskriterier for distriktsorganisasjonene.

  • En master i billedkunst fra Norge gir automatisk rett til medlemskap.

  • Det er bare medlemskap i en av de andre distriktsorganisasjonene som automatisk gir rett til overflytting ettersom noen av de andre grunnorganisasjonene i NBK. (eks. Tegnerforbundet har andre opptakskriterier enn distriktsorganisasjonene).

  • Opptak av nye medlemmer skjer på grunnlag av faglig vurdering av arbeider i tillegg til utdanning.

  • Juryleder oversender alle brev til styreleder som videresender svar til søkere og lister over nye medlemmer til NBK og NNKS.