OM OSS 

Linje 2017 © Hilde Hauan Johnsen

"Nord-Norske Bildende Kunstnere er DIN fagorganisasjon. VI styrker DINE vilkår. Vi allierer DEG med DINE kolleger. Vi er kunstnere som arbeider for deg. DU trenger oss, VI trenger DEG."

Organisasjonen Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Nord-Norge; fra de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Nord-Norske Bildende Kunstnere har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. 

NNBK ble stiftet 31.12.1971 og registrert i enhetsregisteret 20.02.1975

The Association of North Norwegian Visual Artists (NNBK) is a regional organization for professional visual artists in Northern Norway under the national organization Norske Billedkunstnere (NBK). NNBKs long-term commitment is to promote and secure the professional, social, economic and non-profit interest of the visual artist from the three northernmost counties Nordland, Troms and Finnmark.

NNBK was founded 31.12.1971 and registered with The Brønnøysund Register Centre 20.02.1975

© 2020 Nord-Norske Bildende Kunstnere / NNBK​  | Web design / adm.  Ina Otzko